773-966-2733 / 630-506-8860 confirmationcomcast@gmail.com

POLSKIE PROGRAMY OD $19.99

POLSKI SUPER PAKIET – 8 KANALÓW – $24.99 STAŁA CENA BEZ PODWYZEK**!

*przy wykupieniu każdego pakietu amerykańskiego!!!!
**ZESTAW POLSKI BEZ PROGRAMÓW AMERYKANSKICH $45.00/mies